Rapport over de sectorconvenants

Een sectorconvenant is een samenwerkingsovereenkomst tussen een sector en de Vlaamse regering. De sectoren engageren zich onder meer om een aantal initiatieven te nemen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Met een rapport over de sectorconvenants wil de Vlor de belangrijkste elementen uit de convenants over de samenwerking tussen sectoren en onderwijs ontsluiten. Het rapport beschrijft ook hoe de Vlor betrokken is in de voorbereiding van de convenants en besluit met een aantal reflecties.