Duaal leren in het volwassenenonderwijs Advies over het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

De uitbreiding van duaal leren naar het volwassenenonderwijs is voorzien op 1 september 2022. De Vlaamse Regering heeft in dat kader haar principiële goedkeuring gehecht aan een voorontwerp van decreet. De regering vraagt daarvoor het advies van de Vlor, de SERV, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlor bracht in 2018 al een advies uit om de krijtlijnen voor duaal leren in het volwassenenonderwijs te schetsen.