Duaal leren in het volwassenenonderwijsAdvies over het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

Om het levenslang leren te stimuleren, wil de Vlaamse regering vanaf 1 september 2022 het duaal leren uitbreiden naar het volwassenenonderwijs. Ook de Vlor ziet in dit beleidsinitiatief een opportuniteit voor cursisten in het volwassenenonderwijs.

De Vlor bracht in 2018 al een advies uit om de krijtlijnen voor duaal leren in het volwassenenonderwijs te schetsen. Om de uitrol van duaal leren in het volwassenenonderwijs tot een succes te maken, geven we de regering een aantal aandachtspunten voor de organisatie van het aanbod.

De overheid kan cursisten stimuleren om duaal te leren in het volwassenenonderwijs door:

  • hen vlot te laten schakelen tussen overeenkomsten duaal leren;
  • de opbouw van socialezekerheidsrechten in alle overeenkomsten te onderzoeken;
  • de impact van de leervergoeding en opbouw van socialezekerheidsrechten op de beschikbaarheid van leerwerkplekken bij ondernemingen te monitoren;
  • een screening en mogelijke voortrajecten te voorzien voor het aanvatten van een duaal traject.

De centra voor volwassenenonderwijs kunnen gestimuleerd en ondersteund worden om een duaal aanbod in te richten door:

  • een heldere definitie van de verschillende vormen van werkplekleren (stage, duaal leren, observatie, simulatie, …) in het volwassenenonderwijs, met richtlijnen voor praktische modaliteiten en verplichtingen;
  • administratieve, financiële drempels en planlast te beperken;
  • een financiële stimulans om duale trajecten op te starten en te begeleiden;
  • de mogelijkheid voor tijdelijke onderwijsbevoegdheid om les te geven in een bedrijf;
  • hen mentoropleidingen mee te laten vormgeven en aanbieden.

Tot slot vragen we om de ervaring uit de proefprojecten maximaal te benutten en de decretale mogelijkheid voor een Vlor-advies bij de opleidingsprofielen te behouden, wanneer de opleidingsprofielen niet in consensus worden ingediend.

Download hier het volledige advies (PDF, 363.45KB)