Aanpassing aanloopfase naar duaal leren: aanvullende voorstellenAdvies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken

Om een passend aanbod te voorzien voor de specifieke doelgroep van leerlingen uit de centra voor deeltijds onderwijs (CDO), wordt de aanloopfase naar duaal leren op drie belangrijke punten aangepast:

  • Er komt een bijkomende, meer oriënterende invulling in de tweede graad;
  • Een kwalificerend traject op maat wordt mogelijk;
  • Wanneer uit een screening blijkt dat leerlingen nog niet klaar zijn voor de aanloopfase, kunnen ze terug inschrijven in hun vorige school.

De Vlor vindt dat goede maatregelen om een toename van ongekwalificeerd schoolverlaten te voorkomen.  Toch zien we nog heel wat lacunes in de regelgeving en financiering. Om er echt voor te zorgen dat vroegtijdige schooluitval niet zou toenemen door de overgang naar het stelsel van duaal leren, zijn bijkomende maatregelen nodig, zoals de personeelsomkadering voltijds financieren. Pas dan kunnen de CDO voltijdse begeleiding voorzien en tegelijk blijven inzetten op lesgeven in kleine groepen en sterke individuele begeleiding.

Download hier het volledige advies (PDF, 391.81KB)