Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030

Met het einde van het huidige STEM-actieplan in zicht geeft de Vlor zijn aanbevelingen voor het STEM-actieplan 2020-2030.

Tweesporenbeleid

De Vlor pleit voor een STEM-actieplan dat inzet op twee sporen: STEM-geletterdheid voor alle burgers en STEM-specialisatie voor toekomstige werknemers in STEM-beroepen. Het STEM-actieplan mag dus niet enkel gericht zijn op meer instroom in STEM-opleidingen om tegemoet te komen aan de noden van de arbeidsmarkt, maar moet breder gaan.

Tien aanbevelingen voor STEM-actieplan 2020-2030

  • Breid de doelgroep van het STEM-actieplan uit;
  • Geef ruimte voor kwaliteitsvolle implementatie van eerdere initiatieven zoals de eindtermen en vernieuwingen in het onderwijsaanbod;
  • Zet verder in op didactiek voor STEM-onderwijs;
  • Pak het lerarentekort aan, ook voor STEM;
  • Zet in op een goede onderwijsloopbaanbegeleiding;
  • Stel de maatschappelijke perceptie bij;
  • Bouw kwaliteitsvolle STEM-academies uit;
  • Zet onderwijs mee aan het stuur;
  • Zorg voor een doordachte financiering;
  • Meet het beleid om te sturen.

 

Inspiratie voor de volgende Vlaamse regering

Na de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 staan we voor een nieuwe regering. In januari bracht de Vlor al een memorandum uit met zeven beleidsthema’s die een volgende regering zou moeten aanpakken en de kritische voorwaarden daarvoor. 

Binnen de Vlaamse Onderwijsraad gingen de raden van de verschillende onderwijsniveaus nog verder aan de slag en werkten ze verschillende specifieke adviezen uit ter inspiratie voor het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum
Download hier het volledige advies (PDF, 273.47KB)