Externe certificering

Er worden hoe langer hoe meer voorwaarden opgelegd om een beroep te kunnen uitoefenen. Oorspronkelijk ging het vooral over Europese, federale en Vlaamse regelgeving, maar er worden hoe langer hoe meer sectorale voorwaarden opgelegd. In de visie van de Vlor moet onderwijs opleiden tot het vereiste bekwaamheidsbewijs dat rechtstreeks toegang geeft tot het beroep. Doordat de inhouden gebaseerd zijn op de erkende beroepskwalificaties, is er geen reden om bijkomende certificaten te vragen tenzij de regelgeving dit vraagt.