Leerlingen screenen en certificeren op competentie in zorgopleidingen dbsoAdvies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2020-2021

Het is decretaal bepaald dat de Vlor de opleidingskaarten voor de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen adviseert. Die kaarten bevatten de competenties die moeten verworven worden om het certificaat van de opleiding te behalen. Ze beschrijven ook de kwalificatie en bevatten een lijst met referenties waarop de competenties gebaseerd zijn. Ook het minimumaantal uren alternerend werkplekleren staat beschreven in de opleidingskaarten. Zodra de Vlaamse Regering haar goedkeuring hecht aan het advies van de Vlor, krijgen de opleidingskaarten een bindend karakter voor de centra voor deeltijds onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 148.34KB)