Competentie-ontwikkelend onderwijs

Over de inhoud van begrippen als 'competentiegericht' en 'competentie-ontwikkelend onderwijs' bestaat in de Vlaamse onderwijswereld geen eenduidigheid. De begrippen worden vaak gebruikt in verband met onderwijs-vernieuwing en met de opdracht van het onderwijs om competente werknemers op te leiden.

Het concept ‘competentie’

Competentie-ontwikkelend onderwijs; een verkenning is het resultaat van de probleemverkenning die de Vlor organiseerde over het concept “competenties” en hoe het onderwijs daar kan mee omgaan.

In acht bijdragen zochten praktijkdeskundigen en academici, elk vanuit hun specifieke kennis en invalshoek, samen naar antwoorden op vragen zoals:

  • Wat betekent het begrip ‘competentie’ precies?
  • En wat is competentie-ontwikkelend onderwijs?
  • Welke meerwaarde heeft competentie-ontwikkelend onderwijs en wat zijn de valkuilen?
  • Is competentie-ontwikkelend onderwijs meer aangewezen in bepaalde onderwijs-niveaus of -sectoren dan in andere?
  • Aan welke voorwaarden moet een onderwijssysteem zeker voldoen om competentie-ontwikkelend onderwijs te kunnen organiseren?

Het boek sluit af met een synthesetekst bedoeld als vertrekbasis voor het onderwijsdebat.

Deze deskundigen schreven een bijdrage: Jan De Maeseneer, Filip Dochy, Ruud Klarus, Ferre Laevers, Martin Mulder, Roger Standaert en Martin Valcke. Herman Baert verzorgde de synthesetekst.

De publicatie is in boekvorm te verkrijgen via Uitgerij Garant.