Leerlingen screenen en certificeren op competenties in zorgopleidingen dbsoAdvies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2021-2022

In de zorgopleidingen van het lineair deeltijds beroepssecundair onderwijs moeten leerlingen normaal gezien verplicht een minimumaantal uren op de werkplek leren. Omwille van de coronacrisis was dat in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 niet haalbaar. De Vlor stelde daarom voor om die voorwaarde voorlopig te schrappen uit de opleidingskaarten. We adviseerden daarbij om het aantal los te laten en leerlingen te screenen en te certificeren op basis van verworven competenties. De minister keurde dat voorstel goed.

Met dit advies stellen we voor schooljaar 2021-2022 dezelfde benadering voor. We schrijven geen minimumaantal uren voor dat moet gepresteerd worden op de werkplek en houden de lijn aan dat leerlingen gescreend en gecertificeerd kunnen worden op basis van de verworven competenties. Daarover is consensus tussen onderwijsverstrekkers en de sector.

De Vlor kijkt uit naar meer duidelijkheid over de omzetting van leren en werken naar duaal leren. Als blijkt dat sommige van de bedoelde dbso-opleidingen na 2021-2022 nog een aantal jaren zullen ingericht worden, zullen we tijdig een nieuw advies geven over het kader voor de inschatting van verworven competenties.

Download hier het volledige advies (PDF, 242.13KB)