De erkenning van verworven competenties (EVC) en kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajectenAdvies over de voorontwerpen van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties en het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

Omwille van de sterke inhoudelijke samenhang formuleerde de Vlor één advies over twee voorontwerpen van decreet: een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC) en het gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende trajecten (GKK).

De Vlor vindt het perfect verdedigbaar om in te zetten op de beroepskwalificerende trajecten om levenslang leren te stimuleren bij werknemers en werkzoekenden. De manier waarop de overheid dat wenst te verwezenlijken, steunt hij echter niet. De voorstellen in de beide voorontwerpen van decreet zullen leiden tot een versnipperd beleid met een negatieve impact op de lerenden, het werkveld en het onderwijs.

Het GKK zou een sluitstuk moeten zijn van de Vlaamse kwalificatiestructuur door te zorgen voor transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties. Het omgekeerde wordt echter bereikt. Voor lerenden en werkgevers wordt het bijna onmogelijk om in te schatten wat hun kwalificatie waard is.

De lat voor het kwaliteitstoezicht moet daarom gelijk liggen voor alle opleidingsaanbieders die een erkende beroepskwalificatie kunnen uitreiken. Dat betekent onder meer dat:

  • er een kwaliteitstoezicht op organisatieniveau voorzien wordt voor iedereen;
  • dat het kwaliteitstoezicht minstens op het niveau van de opleidingen gebeurt door een gezamenlijk team van toezichthouders van onderwijs en het betrokken beleidsdomein;
  • er een macrodoelmatigheidstoets wordt voorzien voor zowel EVC-testcentra als voor het aanbod beroepskwalificerende trajecten.

Er wordt ook te weinig perspectief meegegeven voor een EVC-beleid in onderwijs. Zo is er geen zicht op de toeleiding en begeleiding, de kosten voor de EVC-vrager, de financiering voor de EVC-testcentra, hoewel EVC erg belangrijk is voor het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. Dat is een gemiste kans.

Doordat er in de toekomst veel meer opleidingsverstrekkers een beroepskwalificatie kunnen uitreiken, wordt het des te belangrijker dat beroepskwalificerende opleidingen in onderwijs zich inhoudelijk kunnen onderscheiden. Daarom vraagt de Vlor nogmaals om de strakke band tussen het onderwijscurriculum en de beroepskwalificaties te doorbreken.

Download hier het volledige advies (PDF, 268.79KB)