Toelichting over InnoVET

Het Departement Onderwijs en Vorming wil onder de noemer ‘InnoVET’ inzetten op de ondersteuning en professionalisering van leerkrachten PV/TV, via duurzame trajecten in samenwerking met partners uit het arbeidsveld. Op de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt van 26 september 2018 lichtte Ella Desmedt van Idea Consult de resultaten van de draagvlakbevraging voor InnoVET toe.