Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

De Vlor gaf advies advies over 313 aanvragen van 79 scholen voor de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs.

De duale structuuronderdelen kunnen ingericht worden door de scholen voltijds SO, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de syntra.

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de aanvragen op basis van dit advies en de adviezen van de SERV, AGODI en de onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 481.5KB)