Brief n.a.v. de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2022Geef prioriteit aan onderwijsprofessional

Op 28 oktober 2021 maakte minister Ben Weyts zijn plannen voor 2022 bekend via de beleids- en begrotingstoelichting voor Onderwijs en Vorming. Omdat de bespreking daarvan al op 18 november 2021 gepland staat in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, reageerde de Vlor met een brief op de plannen van de minister. 

Geef prioriteit aan de onderwijsprofessional

De Vlor roept op om voorrang te geven aan het beleid rond de onderwijsprofessional. Het lerarentekort is acuut en vormt een groot probleem voor de organisatie van de scholen en kwaliteitsvol onderwijs. De leraar voor de klas is de kern van onderwijs. 

Benut de Vlor

Naar aanleiding van de beleidsprioriteiten voor het volgende jaar, brengt de Vlor ook nog eens enkele eerder uitgebrachte adviezen onder de aandacht van de minister. We nodigen hem uit om de Vlor als representatief samengesteld advies- en overlegforum ten volle te benutten bij zijn beleidsvoorbereiding.