Meer garanties voor bewaken van mensenrechten na uitstap UniaAdvies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

De Vlaamse regering besliste om uit Unia te stappen en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) op te richten.

Het voorontwerp van decreet voor de oprichting van dat nieuw instituut bevat volgens de Vlor onvoldoende garanties voor eenzelfde deskundigheid en ervaring als die van Unia en op eenzelfde goede samenwerking met de onderwijspartners. We vragen meer garanties voor de afhandeling van meldingen, preventie van structurele discriminatie en de afdwingbaarheid van non-discriminatie in het onderwijs.

Het nieuwe instituut moet - net zoals Unia - de mogelijkheid hebben om zich burgerlijke partij te stellen en om juridische bijstand te leveren. De Vlor is ook bezorgd over de gevolgen voor onderwijs wanneer het VMRI zelf de prioriteiten kan bepalen in de  mensenrechten waarmee het zich moet bezighouden.

De Vlor vreest ook dat de oprichting van een extra orgaan voor onduidelijkheid zal zorgen bij de burgers die hun weg niet meer zullen vinden naar het juiste orgaan. Zo hebben kinderen en jongeren een eigen laagdrempelig en herkenbaar aanspreekpunt nodig. Het Kinderrechtencommissariaat moet als apart orgaan gevrijwaard blijven opdat de kinderrechten voldoende zichtbaar en verdedigbaar blijven.

Download hier het volledige advies (PDF, 347.8KB)