Naar een nieuw decreet leersteun Advies over de conceptnota voor een nieuw decreet leersteun

Minister Weyts deelde op 25 juni 2021 aan de Vlaamse Regering de conceptnota mee voor een nieuw decreet leersteun. Die conceptnota legt de contouren vast van het toekomstig decreet leersteun, met inbegrip van het leersteunmodel. Het decreet leersteun zal het huidige M-decreet moeten vervangen en zet in op de versterking van het gewoon onderwijs, de leersteun en het buitengewoon onderwijs.