Uitgebrachte adviezen


22/11/2016

Advies over de vrijstelling van beschikbaarheid voor een opleiding

22/11/2016

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017

27/10/2016

Advies over meertaligheid als realiteit op school

27/10/2016

Advies over het programmadecreet bij de begroting 2017

11/10/2016

Advies over studiekosten in het hoger onderwijs

29/09/2016

Sterkere impulsen voor een internationaliseringsbeleid in Vlaamse scholen

29/09/2016

Advies over het spoeddecreet tot wijziging van regelgeving volwassenenonderwijs en hbo5

29/09/2016

Advies over het actieplan voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

15/09/2016

Advies over de integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag

15/09/2016

Advies over de conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad

15/09/2016

Advies over de conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie

15/09/2016

Adviezen over programmatieaanvragen voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

06/09/2016

Advies over de tijdelijke projecten duaal leren: 'Schoolbank op de werkplek': bepalingen leertijd

16/06/2016

Advies over het uitvoeringsbesluit bij het statuut duaal leren

14/06/2016

Advies over de decretale evaluatie van het accreditatiestelsel en instellingsreview

01/06/2016

Advies over de conceptnota's volwassenenonderwijs en NT2

26/05/2016

Advies over de conceptnota Hoger Beroepsonderwijs

26/05/2016

Advies over het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

26/05/2016

Advies over de conceptnota Lerarenopleiding

28/04/2016

Advies over alternatieve financiering van scholenbouw via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

28/04/2016

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

28/04/2016

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2016

28/04/2016

Advies over onderwijs voor doofblinde kinderen

21/04/2016

Advies over de aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2016-2017 (tweede advies)

19/04/2016

Advies over de aanvragen voor afwijking op de programmatiestop dko

19/04/2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

17/03/2016

Advies over het statuut duaal leren

15/03/2016

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs

08/03/2016

Advies over het toelatingsexamen arts-tandarts

08/03/2016

Advies over de moderniseringsagenda hoger onderwijs van de Europese Unie