Uitgebrachte adviezen


19/04/2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

17/03/2016

Advies over het statuut duaal leren

15/03/2016

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs

08/03/2016

Advies over het toelatingsexamen arts-tandarts

08/03/2016

Advies over de moderniseringsagenda hoger onderwijs van de Europese Unie

18/02/2016

Advies over de tijdelijke projecten duaal leren: 'Schoolbank op de werkplek': bepalingen secundair onderwijs

18/02/2016

Advies over de erkenning van een nieuw structuuronderdeel in het gewoon voltijds secundair onderwijs: Productontwerpen - tweede graad

28/01/2016

Advies over de krijtlijnen voor een hervorming van leerlingenbegeleiding

28/01/2016

Advies over het actieplan Ondernemend Onderwijs

28/01/2016

Themazetting voor beleidsgericht onderwijsonderzoek 2016-2020

28/01/2016

Advies over verzorgende en verpleegkundige handelingen in het basis- en secundair onderwijs

14/01/2016

Advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs, schooljaar 2016-2017

14/01/2016

Advies over onderwijsdecreet XXVI

14/01/2016

Advies over de horizontale beleidsplannen gelijke kansen en integratiebeleid

14/01/2016

Advies over de aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2016-2017

13/01/2016

Advies over de programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2016-2017

12/01/2016

Advies over de aanvragen voor afwijking op de programmatiestop dko

12/01/2016

Advies over studiefinanciering hoger onderwijs

26/11/2015

Advies over de nota ‘Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’

19/11/2015

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

19/11/2015

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs

12/11/2015

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2015-2016

22/10/2015

Advies over de conceptnota EVC

22/10/2015

Advies over het STEM-kader

22/10/2015

Advies over Education and Training 2020

22/10/2015

Advies over leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

22/10/2015

Advies over programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2016

20/10/2015

Advies over de conceptnota deeltijds kunstonderwijs

16/10/2015

Het aanbod van gesuikerde dranken op secundaire scholen

14/10/2015

Advies over de ontbinding van IWT