Overgangsbepalingen voor transitie van voorzieningen van Onderwijs naar WelzijnAdvies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, met het oog op de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn regelt een aantal aspecten van de transitie van de meeste medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO), de Internaten met Permanente Openstelling (IPO), het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS (nu: Kastor) van beleidsdomeinen Onderwijs naar Welzijn.

De Vlor kan zich vinden in de voorgestelde artikelen, maar geeft wel een aantal aandachtspunten mee. Zo is het een goede zaak dat zowel de Onderwijsinspectie als de Zorginspectie bij de transitiefase worden betrokken, maar mogen er daarbij zeker geen contradictorische eisen of verschillende normeringen ontstaan.

Download hier het volledige advies (PDF, 202.85KB)