Onderwijs, Welzijn en de rol van de (onderwijs)internatenAdvies over de conceptnota Onderwijs-Welzijn

De nieuwe conceptnota Onderwijs-Welzijn schetst de contouren voor de verdere aanpak van vijf thema’s op het snijvlak tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn. Het gaat daarbij onder meer over de plaats van de onderwijsinternaten binnen het welzijnslandschap en de transitie van enkele internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar Welzijn.

Jongeren die, onder meer vanuit jeugdhulp, in een onderwijsinternaat verblijven

Onderwijsinternaten kunnen een meerwaarde bieden voor bepaalde jongeren uit een specifieke thuiscontext of jongeren met een bepaalde zorgnood. De conceptnota stelt een aantal trajecten voor die jongeren voor. Als het verblijf van zo’n jongere ‘vastloopt’, moet er zeer snel een oplossing worden gevonden. Het (verder) verblijf van de internen kan dan enkel een tijdelijke en dringende maatregel zijn die om redenen van het welzijn van het kind kan worden ingeroepen. De Vlor formuleert daarover nog enkele verdere voorwaarden. Zo kunnen de internaten niet in het carcan van opname en begeleidingsverplichtingen gedwongen worden, ook niet door jeugdrechters.

Overdracht van bepaalde internaten naar Welzijn

De overheid wil het ook mogelijk maken dat een reeks internaten (zoals de medisch pedagogisch instituten van het GO!, het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS) kunnen overstappen van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn. Het zijn de inrichtende machten die al dan niet kunnen kiezen voor een statuut binnen het beleidsdomein Welzijn.

De Vlor vindt dat een goede zaak, maar vraagt wel naar meer duidelijkheid en details over deze operatie. Er is daarover immers zowel binnen de instellingen als binnen het personeel veel ongerustheid en onrust. Om een degelijke geïnformeerde keuze te kunnen maken, moeten de inrichtende machten snel meer informatie krijgen en ook de vragen rond overgangsmaatregelen en personeelsmateries moeten snel een antwoord krijgen.

De Vlor vraagt voldoende tijd voor een kwaliteitsvolle uitrol en implementatie van de plannen in de conceptnota. Zeker gezien de complexe en gevoelige context (minderjarigen en vaak kwetsbare jongeren) is bedachtzaamheid aangewezen.

Download hier het volledige advies (PDF, 373.98KB)