Meer vertrouwen voor pedagogische begeleidingsdienstenAdvies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2022

De Vlor bracht advies uit over de voorstellen voor de begrotingsopmaak van volgend jaar die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs. Bepalingen in dergelijk programmadecreet moeten beperkt worden tot maatregelen die een rechtstreekse band hebben met de begroting. Toch stelt de Vlor vast dat de Vlaamse Regering via deze weg de opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil wijzigen.

De Vlor tekent bezwaar aan: bepalingen die opdrachten van diensten wijzigen horen niet thuis in het programmadecreet. Bovendien vindt de raad dat de ambitieuze opdrachten zoals omschreven in dit programmadecreet, niet te rijmen vallen met de drie miljoen euro die ze in deze legislatuur nog moeten besparen.

Daarnaast oormerkt de Vlaamse Regering werkingsmiddelen voor de opdracht om scholen te begeleiden in het implementeren van beleidsprioriteiten. De Vlor kan hier moeilijk akkoord mee gaan omdat de Vlaamse Regering die beleidsprioriteiten nog niet vastgelegd heeft.

Ook de doorgedreven rapportering- en verantwoordingsplicht voor de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen van de CLB vindt de Vlor onredelijk.

Download hier het volledige advies (PDF, 57.5KB)