Waardevolle investering in uitgaande studentenmobiliteit, maar nood aan verdere reflectieAdvies bij het voorontwerp van decreet over het Vlaamse internationale beurzenprogramma voor topstudenten

De Vlaamse regering zet een nieuw programma op waarmee topstudenten jaarlijks hun academische carrière kunnen verlengen bij de beste internationale kennisinstellingen. De overheid ziet daarin een kans om Vlaanderen een internationaal kennisnetwerk te laten opbouwen en zijn positie als kenniseconomie en als innovatieve topregio te versterken. De Vlor brengt advies uit naar aanleiding van het voorontwerp van decreet over het internationale beurzenprogramma voor topstudenten.

Geen overhaaste invoer

De Vlor waardeert het zeker dat de Vlaamse overheid investeert in dit beurzenprogramma. Het komt tegemoet aan een actuele nood. Toch vragen we om het nieuwe beurzenprogramma niet overhaast in te voeren. Potentiële kandidaat-studenten moeten eerst op de hoogte zijn van het bestaan van het nieuwe programma en de tijd krijgen om er zich op voor te bereiden.

Er moeten ook nog heel wat praktische modaliteiten verder worden uitgetekend. Bestaande beurzenprogramma’s voor talentvolle studenten kunnen inspiratie bieden bij het verder bepalen van de modaliteiten. Zo vraagt de Vlor bijvoorbeeld om het programma open te stellen voor een bredere groep dan masterstudenten die hun diploma recent hebben behaald en uitstekend Nederlands kennen.

Betrokkenheid hogeronderwijsveld

Het beurzenprogramma komt er op initiatief van het beleidsdomein Buitenlandse Zaken, maar de Vlor vraagt dat het programma toch ook stevig wordt ingebed in het hoger onderwijs. De verdere uitwerking en implementatie van het programma moet dan ook samen met het hogeronderwijsveld gebeuren.

Zo wordt er momenteel, op initiatief van de minister van Onderwijs, gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe, brede internationaliseringsstrategie hoger onderwijs. We vinden het belangrijk dat het beurzenprogramma voor topstudenten hierin wordt ingebed en ook als troef naar voren wordt geschoven. Het mag geen op zich staand initiatief zijn.

Talentontwikkeling en democratisch karakter

Het is goed dat Vlaanderen zich via het programma internationaal kan profileren als innovatieve topregio, maar de Vlor vraagt daarnaast ook aandacht voor talentontwikkeling van studenten. Het programma moet ook breed toegankelijk zijn, en dus niet enkel voor studenten met een hoge sociaaleconomische status.

Download hier het volledige advies (PDF, 413.75KB)