Programmatie van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

De Vlor gaf advies over 102 dossiers met programmatieaanvragen voor het buitengewoon secundair onderwijs, waarvan:

  • 8 voor de oprichting van een nieuw type in een bestaande structuur
  • 8 voor de oprichting van een nieuwe opleidingsvorm
  • geen voor de oprichting van een nieuwe school
  • 69 voor de programmatie van een niet-duale opleiding in opleidingsvorm 3

Dit advies behandelt enkel de eerste drie soorten aanvragen. De programmatie van een niet-duale opleiding in opleidingsvorm 3 wordt in een ander advies besproken.

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de aanvragen op basis van dit advies en de adviezen van AGODI en de onderwijsinspectie.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving. Daarnaast hanteert hij een bijkomend criterium. Als een aanvraag eerder al goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, maar niet ingericht, adviseert de Vlor gunstig. Werd de aanvraag in een vorige ronde afgekeurd, zullen we onderzoeken in welke mate de motivering van dat oordeel opgevolgd werd.

Download hier het volledige advies (PDF, 360.39KB)