Onderwijskwalificaties ‘Moderne talen’ en ‘Taal en communicatiewetenschappen’Advies over het voorstel voor een nieuwe onderwijskwalificatie Moderne talen en een actualisering van de onderwijskwalificatie Taal en communicatiewetenschappen

Op vraag van het Vlaams Talenplatform werkte het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) een voorstel uit voor een nieuwe onderwijskwalificatie ‘Moderne Talen’ in de derde graad van het secundair onderwijs. Daaruit volgend wordt op vraag van de onderwijsverstrekkers  de inhoud van de bestaande onderwijskwalificatie ‘Taal en communicatiewetenschappen’ geactualiseerd.

De Vlor adviseert beide voorstellen positief. De nieuwe richting Moderne talen in de derde graad secundair onderwijs komt tegemoet aan een reële behoefte en het zet het belang van sterk talenonderwijs in de verf. Het is dan ook logisch dat de invulling van de al bestaande richting Taal en communicatiewetenschappen geactualiseerd wordt. Op die manier worden beide richtingen duidelijk van elkaar onderscheiden.

Download hier het volledige advies (PDF, 332.51KB)