Onderwijsdecreet XXXIIAdvies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

De Vlor is tevreden dat het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXII grotendeels beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling van een genummerd onderwijsdecreet. Het beperkt zich namelijk vooral tot een aantal juridisch-technische correcties en administratieve vereenvoudiging. We hopen dat dit ook voor de volgende genummerde onderwijsdecreten kan blijven gelden.

Wel bevat het voorontwerp van decreet het voorstel om de Vlaamse Gebarentaal aan de sleutelcompetenties in het basisonderwijs toe te voegen. Dat is geen juridisch-technische zaak die via een genummerd onderwijsdecreet kan gebeuren. Het raakt aan de inhoud van het basisonderwijs. Er zijn inhoudelijke bedenkingen bij te formuleren die verder overleg vragen. Zo is de vraag hoe die toevoeging aan de sleutelcompetenties zich verhoudt tot de sleutelcompetentie ‘competenties in het Nederlands’ en de sleutelcompetentie ‘competenties in andere talen’.

De Vlor verwacht een nieuwe adviesvraag te ontvangen wanneer de Vlaamse Regering na de fase van het voorontwerp nog amendementen toevoegt waarover de Vlor nog geen advies uitbracht en waarover geen formele onderhandelingen werden gevoerd. Alle onderwijspartners moeten de decreetswijzigingen kunnen adviseren.

Download hier het volledige advies (PDF, 376.11KB)