Een nieuwe strategie voor duurzame ontwikkelingAdvies bij de vierde editie van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

Met de vierde editie van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4) kiest de Vlaamse regering voor continuïteit. Net zoals in VSDO3 blijft ze Visie 2050 omarmen als  langetermijnstrategie voor Vlaanderen. De focus ligt nu ook op Vizier 2030, het Vlaamse antwoord op de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid.   

De  Vlor herhaalt zijn kritische  bemerkingen over die Visie 2050 en Vizier 2030: in beide strategische plannen is Onderwijs ondergesneeuwd door andere beleidsdomeinen. Dat geeft blijkt van een wel erg economische benadering van de samenleving. De visie op Onderwijs verdient er een stevige update.

De Vlor betreurt bovendien dat VSDO4 niet sterker inspeelt op veranderingen door de coronacrisis en een steeds urgenter klimaatprobleem. Dat alles maakt van VSDO4 een document met een generiek en weinig actiegericht karakter dat bovendien weinig politieke urgentie  uitstraalt. Dat doet  vragen  rijzen over de uitvoering van de VSDO-cyclus zoals die voorzien werd door de decreetgever in 2008. De Vlor hoopt dan ook dat  de regering de juridische verankering van een Vlaams duurzaamheidsbeleid niet ziet als een loutere formaliteit

De  transitieprioriteit  ‘Leven,  leren  en  werken  in  2050’ wordt verdergezet. De Vlor benadrukt dat het onderwijsveld moet betrokken zijn bij de evaluatie van die transitieprioriteit, net als bij het ‘verankeren’ van de transitiecapaciteit.

Download hier het volledige advies (PDF, 329.03KB)