Programmaties secundair onderwijs

In het secundair onderwijs geeft de Vlor advies over de erkenning en programmatie van nieuwe structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Ruwweg is een nieuw structuuronderdeel een nieuwe studierichting. Momenteel kan een school voor secundair onderwijs veruit de meeste bestaande structuuronderdelen vrij programmeren. Daarop zijn echter uitzonderingen. Hierover moet de Vlor wel een advies geven.