Oprichting nieuwe school, nieuwe opleidingsvorm of nieuw type buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over de aanvragen voor de oprichting van een nieuwe school (3), een nieuwe opleidingsvorm (13) en een nieuw type in een bestaande opleidingsvorm (6) in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2023–2024.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving. Naast administratieve criteria hebben die betrekking op de omgevingsanalyse, de expertise en professionalisering, de infrastructuur en materiële voorzieningen die de school in haar aanvraag moet motiveren. Verder houdt de raad ook rekening met de keuzevrijheid van ouders en leerlingen.

Als een aanvraag al eens eerder gebeurde en niet goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, onderzoekt de Vlor in welke mate de heraanvraag tegemoet komt aan de redenen voor die weigering.

Beleidsaanbevelingen

Omdat de Vlor breder kijkt dan de concrete programmatie-aanvragen en het geheel overschouwt, formuleren we de volgende aanbevelingen aan het beleid:

  • Verlaag de oprichtingsnorm om bijkomende capaciteit te creëren.
    De minister roept het veld om bijkomende capaciteit te creëren in regio’s waar er te weinig plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs, maar door de hoge oprichtingsnormen is dat quasi onhaalbaar.
  • Voorzie toegang voor de begeleiding van scholen bij de opmaak van hun aanvraagdossiers.
    Geef de begeleidingsdiensten van koepels en netten toegang tot de digitale omgeving waar de dossiers moeten ingediend worden.
  • Beslis tijdig en informeer scholen zo snel mogelijk.
    De Vlor vraagt al jaren om een beslissingstermijn vast te leggen in de regelgeving, zodat scholen zich degelijk kunnen voorbereiden op het schooljaar.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 396.94KB)