Programmaties gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2019-2020

De Vlor gaf advies over 177 aanvragen voor de programmatie van nieuwe structuuronderdelen in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020. Het gaat om twee soorten programmaties van niet-duale structuuronderdelen: programmaties op basis van studiecontinuïteit en programmatie in voorbereiding op de modernisering. Dat laatste is nieuw. De voorgaande jaren konden scholen enkel programmeren omwille van studiecontinuïteit of op basis van inruil van een ander structuuronderdeel.

Nu gelden nieuwe regels voor programmatie waarmee scholen zich kunnen voorbereiden op de toekomstige lokale invulling van het gemoderniseerd secundair onderwijsaanbod: ze kunnen zich in een bepaalde richting profileren of herprofileren. In hun dossier moeten de scholen aangeven naar welk structuuronderdeel van de matrix met het studieaanbod ze zullen concorderen. En hun aanvraag moet voldoen aan zes criteria. In het advies geeft de Vlor aan hoe hij de criteria invult en als totaalpakket hanteert.

De Vlor stelt vast dat de voorbereidingen van scholen om hun aanbod op de modernisering te enten, in een hogere versnelling komen. Scholen maken gebruik van de nieuwe regelgeving om een inhaalbeweging te maken ten opzichte van de programmatiestop van de voorbije jaren. Veel scholen beogen om domeinschool te worden voor alle domeinen waarvoor ze vandaag al aanbod hebben. De scholen die arbeidsmarktgerichte richtingen willen aanbieden, hebben zich meestal grondig voorbereid op vlak van expertise, infrastructuur en samenwerking.

De Vlor onderscheidt in de totaliteit van de aanvragen een aantal clusters van gelijkaardige aanvragen die ook gelijkaardig geadviseerd worden. We zien de volgende trends:

  • Aanvragen voor richtingen van het domein STEM
  • Scholen die aanbod terug willen oprichten
  • Aanvragen om een grotere differentiatie van het studieaanbod te voorzien voor de eigen leerlingen
  • Scholen die aanbod aanvragen dat ze al inrichten als vestigingsplaats van een andere school
  • Aanvragen voor de tweede en de derde graad van nieuwe studierichtingen in hetzelfde studiegebied

Vanuit de noden die scholen ervaren, formuleert de Vlor volgende vragen aan de overheid:

  • Maak programmatie via inruil of overheveling terug mogelijk, zodat schoolbesturen geen nieuwe programmatie moeten aanvragen voor een verplaatsing van aanbod tussen scholen.
  • Zorg ervoor dat scholen in de komende jaren ook de ruimte zullen hebben om doordachte keuzes te maken en in te spelen op evoluties op school en in de maatschappij.
  • Wees soepel wat betreft de concordanties als er nog wijzigingen gebeuren aan de matrix.
  • Pas de vastgelegde quota voor niche-studierichtingen aan het bestaande landschap aan op het moment dat de modernisering uitgerold wordt. Sommige aanvragen van deze ronde komen tegemoet aan een blinde vlek in het landschap.

Lees het volledige algemene deel van het advies.

Download hier het volledige advies (PDF, 156.18KB)