Programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2024-2025

De Vlor gaf advies over 145 aanvragen voor duale opleidingen in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025.

Criteria

Om advies te geven vertrekt de Vlor van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria.  Gezien het grote aantal aanvragen, verdelen we de programmatieaanvragen in 6 clusters:

 • heraanvraag
 • voorloper concordantie
 • studiecontinuïteit
 • vervolledigen leerlijn met OK2
 • verbreding domein
 • verplaatsen aanbod of aanbod op nieuwe of extra vestigingsplaats

De aanvragen die onder één (of meerdere) van deze clusters vallen, krijgen van de Vlor een gunstig advies. De andere aanvragen krijgen een aparte motivering.

Enkele vaststellingen

 • Het aantal aanvragen daalt voor het derde jaar op rij, terwijl het aantal leerlingen stijgt.
 • Het aantal scholen dat een aanvraag doet, is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.
 • 80% van de aanvragen zijn programmaties van 7de specialisatiejaren bso.
 • Er zijn slechts 9 aanvragen voor duale trajecten in de tweede graad.
 • Er zijn geen aanvragen voor duale opleidingen binnen de dubbele finaliteit en maar 4 voor Se-n-Se.

Beleidsaanbevelingen

 • Omschrijf de nieuwe regelgeving duidelijker in de omzendbrief, nu is ze voor interpretatie vatbaar. Daardoor hebben meerdere scholen onnodig een programmatieaanvraag ingediend voor structuuronderdelen die ze vrij mochten programmeren.
 • Schrap het bewijs van afstemming binnen het regionaal of provinciaal overlegforum duaal leren als criterium. Het veroorzaakt planlast.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 502.85KB)