Optiektechnieken en OpticienAdvies over voorstellen tot actualisering onderwijskwalificatie Optiektechnieken en tot erkenning nieuw structuuronderdeel Opticien

De Vlaamse Onderwijsraad werd om advies gevraagd over de voorstellen tot actualisatie van de onderwijskwalificatie Optiektechnieken en voor de toevoeging van een nieuw structuuronderdeel 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt na behaalde OK4, Opticien aan de matrix secundair onderwijs. De raad geeft een gunstig advies voor beide voorstellen. Hij hanteerde bij zijn advies zowel de criteria van de Vlaamse Regering als de doelstellingen  en principes die de overheid vooropstelde voor de modernisering van het studieaanbod en die de Vlor ook toepaste in zijn advies over de matrix.

Download hier het volledige advies (PDF, 388.1KB)