Programmatie duaal leren gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over 281 aanvragen voor duale opleidingen in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. In dit advies komt ook een aanvraag voor een opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs aan bod.  

Criteria

Om advies te geven vertrekt de Vlor van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria.  Gezien het grote aantal aanvragen, delen we de programmatieaanvragen in 7 clusters onder:

 • Heraanvraag
 • Voorloper concordantie (binnen leren en werken)
 • Studiecontinuïteit: vervolledigen leerlijn in 3e graad of specialisatiejaar
 • Vervolledigen leerlijn met duaal aanbod in de 2e graad
 • Verbreding domein
 • Niet-duale variant
 • Nieuwe of extra vestigingsplaats

De aanvragen die onder één (of meerdere) van deze clusters vallen, krijgen van de Vlor een gunstig advies. De andere aanvragen krijgen een aparte motivering.

Enkele vaststellingen

Naast een advies over de programmatieaanvragen maakt de Vlor ook een beknopte analyse. We stellen het volgende vast:

 • Het aantal aanvragen daalt voor het tweede jaar op rij, terwijl het aantal leerlingen stijgt.
 • De meerderheid van de aanvragen zijn programmaties van 7e specialisatiejaren bso.
 • Er zijn weinig aanvragen voor duale trajecten in de tweede graad: 41.
 • Het aantal duale opleidingen binnen de dubbele finaliteit en Se-n-Se blijft beperkt.
 • Van de 11 nieuw programmeerbare duale structuuronderdelen worden slechts drie opleidingen aangevraagd.
 • 79 scholen hebben een of meerdere aanvragen gedaan. Sommige scholen vragen veel opleidingen tegelijk aan, maar voor het merendeel is dat beperkt tot maximaal drie aanvragen.

Beleidsaanbevelingen

De Vlor vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk scholen de kans krijgen om duaal leren uit te bouwen. Daarom doen we volgende aanbevelingen:

 • De verplichting om een advies van het regionaal of provinciaal overlegforum aan het dossier toe te voegen is geen ontvankelijkheidscriterium. Daarnaast veroorzaakt dit criterium planlast en wordt er zo mogelijk een  extra adviesorgaan in het leven geroepen zonder decretale basis. Wat is het nut van die extra procedure?  
 • Om haar bestaande duale aanbod uit te breiden of te verplaatsen naar een andere vestigingsplaats moet een school een programmatieaanvraag doen. Vereenvoudig deze procedure  en beperk zo de administratieve last voor de school.   

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 518.71KB)