Freinetpedagogie als studierichting in de tweede graad secundair onderwijs Advies over de aanvraag tot erkenning van een nieuw structuuronderdeel freinetpedagogie

Dit advies gaat over de erkenning van een nieuw structuuronderdeel, meer bepaald de studierichting Freinetpedagogie in de tweede graad secundair onderwijs. De regelgeving voorziet dat de Vlor daar advies over geeft. We hanteren voor de beoordeling van het dossier de criteria uit de regelgeving en de criteria voor het studieaanbod van het gemoderniseerd secundair onderwijs.

Op basis daarvan geeft de Vlor een gunstig advies. De raad is overtuigd van de meerwaarde van een aparte studierichting Freinetpedagogie in de tweede graad. De voornaamste argumenten daarvoor zijn:

  • Freinetonderwijs is meer dan een pedagogisch-didactische aanpak. Het is een totaalvisie op onderwijs, waarbij jongeren zelf vormgeven aan leren en ontwikkelen. Ze creëren samen met hun begeleiders inhoud en die kan je dus niet op voorhand vastleggen.
  • Er is vraag naar de studierichting, zowel bij ouders en leerlingen als bij scholen. Enkele honderden leerlingen zullen vanaf september 2020 Freinetpedagogie volgen in het tweede leerjaar A. Het is wenselijk dat zij vanaf het schooljaar daarop ook in de tweede graad voor volwaardig freinetonderwijs kunnen kiezen.
  • Het gaat om een brede studierichting. Leerlingen hoeven nog geen allesbepalende studiekeuze te maken.
  • De actieve en passieve vrijheid van onderwijs legitimeren een apart structuuronderdeel Freinetpedagogie.

Tot slot wijst de Vlor erop dat de regelgeving best geactualiseerd wordt.

Download hier het volledige advies (PDF, 311.95KB)