Programmatie niet-duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over 89 aanvragen voor de programmatie van niet-duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. 23 scholen hebben een of meerdere aanvragen ingediend voor structuuronderdelen in de opleidingsfase (4), de kwalificatiefase (55) of de integratiefase (30).

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Die bijkomende criteria zijn:

  • De aanvraag bouwt verder op bestaand of aangevraagd aanbod
  • De aanvraag draagt bij aan inhoudelijke verbreding en differentiatie van het studieaanbod binnen een bestaand domein of met een nieuw domein.

Het tweede criterium hanteren we omdat scholen de modernisering van het secundair onderwijs aangrijpen om hun studieaanbod te verbreden met nieuwe opleidingen uit de matrix en zo meer keuzemogelijkheden bieden aan hun leerlingen.

Onvolledige opleidingsprofielen – impact op haalbaarheid aangevraagde programmaties

Dat de opleidingsprofielen nog niet volledig ingevuld zijn, maakt het voor scholen moeilijker om hun onderwijsaanbod volledig uit te tekenen. Sommige scholen vragen meerdere opleidingen tegelijkertijd aan, wellicht in de veronderstelling dat ze groepen leerlingen zullen kunnen samen zetten, terwijl dat in de realiteit niet altijd het geval zal zijn. Ze zullen dus later moeten bekijken wat haalbaar is vanuit hun eigen specifieke context.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 409.86KB)