Programmatie tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over 188 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in de tweede graad van het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2023–2024.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het (toekomstig) profiel van de school. De Vlor steunt aanvragen van scholen die hun aanbod binnen een studiedomein willen verbreden en op die manier meer keuzemogelijkheden bieden voor leerlingen na de eerste graad.

Als scholen een nieuw studiedomein aanvragen, bekijken we of er voldoende garanties zijn voor expertise en of er samenwerking is binnen de eigen of de aangrenzende scholengemeenschap. Als de school al een inhoudelijk verwante basisoptie aanbiedt in de eerste graad, is dat een pluspunt.

Beleidsaanbevelingen

Omdat de Vlor breder kijkt dan de concrete programmatie-aanvragen en het geheel overschouwt, formuleren we de volgende aanbevelingen aan het beleid:

  • Bekijk de aanvragen van een school voor verschillende graden als een geheel
  • Geef scholen ook de volgende jaren ruimte om doordachte keuzes te maken
  • Erken het principe van domein- en campusscholen
  • Houd rekening met de aard van een scholengemeenschap
  • Vereenvoudig de procedure voor herschikking of uitbreiding naar vestigingsplaatsen
  • Maak geen nicherichting van Beweging en sport (finaliteit arbeidsmarkt)

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 448.28KB)