Programmatie in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

De Vlor gaf advies over 253 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs. Scholen willen die richtingen programmeren om:

  • hun leerlingen van de tweede of derde graad de mogelijkheid te bieden hun opleiding te vervolledigen (studiecontinuĂŻteit, 34 aanvragen)
  • zich voor te bereiden op de modernisering (219 aanvragen)

Die tweede categorie telt nog meer aanvragen dan vorig jaar. Dat toont aan dat scholen zich toekomstgericht willen profileren met een duidelijk aanbod, rekening houdend met hun huidige en beoogde leerlingeninstroom, de inplanting in het onderwijslandschap en de regionale context.

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het profiel van de school. De Vlor steunt aanvragen van scholen die hun aanbod binnen een studiedomein willen verbreden.

De Vlor vraagt dat scholen ook in de komende jaren de mogelijkheid zullen krijgen om nieuw aanbod te programmeren om in te spelen op evoluties op hun school en in de maatschappij.

De programmatie-aanvragen voor niche-basisopties en voor duaal leren worden in een volgende fase geadviseerd. Die adviezen zal de Vlor uitbrengen op 13 februari.

Verder verloop

De Vlaamse Regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.