Opleidingsprofiel Richtgraad 2 Mondeling NT2 voor de basiseducatie

De Vlaamse Regering bepaalt de opleidingsprofielen voor de basiseducatie en voor het secundair volwassenenonderwijs, op voordracht van de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en Ligo. Vooraleer de regering een beslissing neemt, geeft de Vlaamse Onderwijsraad advies over de voorgedragen opleidingsprofielen die niet gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie.

Daarom behandelt dit advies niet de ingediende voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs: zij zijn allemaal gebaseerd op een beroepskwalificatie. Dit advies focust op het ingediende opleidingsprofiel richtgraad 2 mondeling voor het leergebied NT2 (Nederlands als tweede taal) van de basiseducatie. De Vlor geeft een gunstig advies, ook aan de aanvragen voor verkorte en verlengde modules die aan het opleidingsprofiel gekoppeld zijn.

Download hier het volledige advies (PDF, 324.42KB)