Programmatie duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

De Vlor gaf advies over 40 aanvragen voor de programmatie van duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. 16 scholen hebben een of meerdere aanvragen ingediend voor duale structuuronderdelen in de kwalificatiefase (23) of de integratiefase (17).

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving én op basis van de onderwijsbevoegdheid van de school. Als een school al de niet-duale variant van een opleiding aanbiedt, heeft ze al de expertise, de ervaring, de infrastructuur en de nodige samenwerkingsverbanden om de opleiding ook duaal te kunnen inrichten.

Belang van voldoende leerkansen en flexibele overgangen

De verdere uitbreiding van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs is een goede zaak. Op die manier worden extra leerkansen gecreëerd voor leerlingen met specifieke noden. Zij hebben nood aan de mogelijkheid op een flexibele overgang tussen een duale en een niet-duale opleiding.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, de SERV, AGODI en de Onderwijsinspectie

Download hier het volledige advies (PDF, 456.4KB)