Onderwijsdecreet XXXIIIAdvies over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII

De Vlor is tevreden dat dit genummerd onderwijsdecreet, net zoals dat van vorig jaar, grotendeels beantwoordt aan zijn oorspronkelijke doel. Het beperkt zich hoofdzakelijk tot een aantal juridisch-technische correcties en vereenvoudigingen.

Een uitzondering daarop is de invoering van het LeerID, waarmee dit decreet uitvoering geeft aan de visienota “Digisprong – Van Achterstand naar Voorsprong”. De LeerID zorgt ervoor dat leerlingen van het leerplichtonderwijs zich via één gebruikersnaam en één wachtwoord kunnen aanmelden op allerlei digitale leermiddelen en toepassingen. Het moet ook een veilig platform bieden voor digitale toetsen, bijvoorbeeld de Vlaamse toetsen. Het decreet bevat twee uitgebreide artikelen (50 en 51) die om een afzonderlijk inhoudelijk debat vragen.

Opvallend is dat er opnieuw allerlei technische aanpassingen worden voorgesteld aan de bepalingen over het inschrijvingsrecht in het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair onderwijs. Het feit dat het inschrijvingsdecreet van 17 mei 2019 al enkele keren aangepast is, versterkt de kritische vragen van de Vlor bij dat decreet en de vraag of het zijn doelstellingen wel voldoende waarmaakt.  Er is eenduidige regelgeving over het inschrijvingsrecht nodig. De Vlor vraagt om het geheel ten gronde te herbekijken en te streven naar een eenvoudige set van regels. De raad is bereid hier mee over na te denken.  

Download hier het volledige advies (PDF, 455.83KB)