Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023

De Vlor ontving op 10 oktober de vraag om advies te geven over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2023. In zijn advies roept de Vlor de overheid op om de werkingsmiddelen van alle onderwijsniveaus correct te indexeren. Het is de enige manier om de dalende koopkracht van onderwijsinstellingen tegen te gaan en noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijsaanbod op termijn te blijven garanderen.

De raad stelt zich verder vragen bij het beleid om de doelstellingen van het nieuwe kenniscentrum "Leerpunt" al decretaal vast te leggen. Het is aan de overheid om over die doelstellingen éérst draagvlak te creëren binnen de decretaal voorziene overlegorganen met alle partners.

Download hier het volledige advies (PDF, 305.14KB)