Een nieuw regelgevend kader voor de onderwijsinternatenAdvies over het voorontwerp van decreet Onderwijsinternaten

De Vlor is tevreden dat de internaten een eigen, volwaardig decreet krijgen. Het decreet is een belangrijke opstap naar een eigen plaats van de internaten als een volwaardige sector binnen het beleidsdomein Onderwijs.

Over het algemeen kan de Vlor zich vinden in het nieuw regelgevend kader voor de onderwijsinternaten. Niettemin is er nog steeds een belangrijke onbekende die een oordeel bemoeilijkt: welke exacte omkadering zal worden toegekend aan de onderwijsinternaten? De precieze waarde van de omkadering is nog niet bekend. Daarvoor is het wachten op (1) de telling van het aantal internen in oktober 2022 en (2) de precieze loonkost van de ambten zoals die zijn vermeld staan in het decreet.

De Vlaamse Regering streeft ook naar een bestuurlijke schaalvergroting van de onderwijsinternaten door een ‘rationalisatienorm’ te bepalen (de minimale schaalgrootte van een internaat). Het is zeker niet ondenkbaar dat kleine internaten door de rationalisatienorm geïmpacteerd worden. De Vlor is dus bezorgd over die rationalisatienorm en de impact ervan op het terrein. De Vlor kan zich vinden in het feit dat ‘te kleine (irrationele) entiteiten’ niet wenselijk zijn. Maar in het bepalen van een minimale schaalgrootte spelen verschillende factoren mee. Net als in zijn advies over de conceptnota herhaalt de Vlor dat kleine internaten voor veel jongeren een meerwaarde zijn: ze kunnen door hun kleinschaligheid voor veel internen een thuis betekenen. Kleine internaten met een specifieke karakter omvormen tot vestigingsplaatsen van een groter geheel is zeker niet altijd wenselijk.

De internaten verdienen naast een nieuw decreet ook een nieuwe inhaalbeweging inzake infrastructuur. Veel onderwijsinternaten functioneren vandaag immers binnen een verouderde infrastructuur. De Vlaamse Regering vraagt (terecht) dat de internaten tegemoet komen aan de verwachtingen van het referentiekader voor internaatskwaliteit (RiK), maar de verouderde infrastructuur is in sommige internaten ontoereikend om volledig tegemoet te komen aan dat RiK.

Download hier het volledige advies (PDF, 423.9KB)