Themazetting Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023Advies over de themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023

Minister Weyts legde vier thema’s voor aan de Vlor voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk onderzoek in 2023:

  • De school als aantrekkelijke en kwaliteitsvolle werkgever om leraren te behouden
  • Schoolbesturen, verwachtingen, organisatievormen en ondersteuning
  • Klassenraden in het gewoon basis- en secundair onderwijs: analyse en versterking
  • Leerlingen met oriëntering naar type 9: kenmerken en contextfactoren

Ruim opgevatte thema’s

De raad kan zich vinden in het voorstel van themazetting. Het sluit aan bij wat de raad verwacht van het opzet van OBPWO. Het zijn ruim opgevatte, pertinente thema’s die vertrekken vanuit uitdagingen op het terrein en toelaten om onderwijsbeleid op (middel)lange termijn te onderbouwen.

Haalbaarheid

We vragen bijzondere aandacht voor de haalbaarheid van het vierde thema (‘Leerlingen met oriëntering naar type 9: kenmerken en contextfactoren’). Dat is zeer ruim opgevat en het lijkt niet haalbaar om dat met het voorziene budget binnen een termijn van 24 maanden voldoende grondig op te nemen.

Enkel leerplichtonderwijs

Hoewel de thema’s relevant zijn, hebben ze enkel betrekking op het leerplichtonderwijs. De Vlor trekt traditioneel ook de kaart van andere onderwijsniveaus en -vormen, waar ook kennisvragen leven, zoals in eerdere adviezen al aan bod kwam.

In het advies formuleert de Vlor bij elk thema specifieke suggesties en opmerkingen om de kwaliteit van de themazetting verder te versterken en ze bijvoorbeeld nog beter te laten aansluiten bij wat er leeft in het werkveld.

Download hier het volledige advies (PDF, 432.89KB)