Onderwijsonderzoek

Er zijn verschillende type onderwijsonderzoek: praktijkgericht onderzoek, beleidsgericht onderzoek (voorbereidend en evaluerend), strategisch basisonderzoek en fundamenteel onderzoek. Hoewel deze types onderzoek elk een eigen karakter en finaliteit hebben, kunnen zij allemaal relevante inzichten opleveren voor de onderwijspraktijk. Die inzichten vormen een brede kennisbasis waaruit onderwijspractici kunnen putten, zodat zij zich verder kunnen professionaliseren en innoveren in functie van kwaliteitsontwikkeling.

De Vlaamse overheid groepeert het beleidsgerichte onderzoek dat zij financiert sinds 2016 in het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO). De Vlor volgt het onderzoek van SONO op via de stuurgroep, opvolgingsgroepen van de onderscheiden onderzoeksdomeinen en toelichtingen voor de leden.

De Vlor formuleert adviezen over praktijkgericht onderwijsonderzoek o.a. in opvolging van het project ‘Praktijkgericht onderwijsonderzoek’ in 2009. Tussen 2010 en 2014 deed de raad oproepen voor praktijkgerichte reviews, met als doel bestaande wetenschappelijke inzichten gebundeld aan te bieden voor te praktijk.