Advies over praktijkgericht onderwijsonderzoek: bouwstenen voor een stimulerend beleid

In 2010 deed de Vlor aanbevelingen voor een beleid dat praktijkgericht onderwijsonderzoek stimuleert. Omdat met dat advies weinig tot niets is gebeurd, brengt de Vlor het opnieuw onder de aandacht van de minister: het is tijd voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. De raad kijkt dan ook uit naar de aangekondigde conceptnota. Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek over, voor en met de praktijk. Het advies gaat in op de rol van de betrokken actoren: leraren en schoolteams, docenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten incl. lerarenopleiders, pedagogische begeleidingsdiensten en andere intermediairen. De overheid moet het praktijkgericht onderwijsonderzoek en het gebruik ervan stimuleren en faciliteren. Dat kan ze in de eerste plaats doen door te garanderen dat de voorwaarden om praktijkgericht onderwijsonderzoek alle kansen te geven, vervuld zijn:
  • Tijd en ruimte voor haalbaarheid en kwaliteit;
  • Aandacht voor draagvlak, dynamiek, duurzaamheid en eigenaarschap;
  • Professionalisering en kwaliteitsontwikkeling als referentiekader;
  • Resultaten zichtbaar en maximaal ontsluiten;
  • Over de grenzen heen kijken;
  • Kleinschalige experimentele samenwerkingsprojecten mogelijk maken;
  • Extra impulsen voor vakdidactisch onderzoek;
  • Kwaliteit van het praktijkgericht onderwijsonderzoek bewaken;
  • Structureel overleg tussen onderzoekers en practici.
Een structureel beleid voor praktijkgericht onderwijsonderzoek kan vorm krijgen door een permanent overlegplatform te installeren. Dat platform is de draaischijf voor het bepalen van de doelstellingen en de onderzoeksagenda en voor vragen naar ontmoeting en overleg vanuit onderwijs- en onderzoeksveld. De Vlor is van mening dat hij over een aantal troeven beschikt om het platform een plaats te geven: zijn samenstelling en structuur, zijn kennis en ervaring uit het PGO-project, zijn opdracht inzake overleg. De Vlor vindt het ook essentieel dat er werk wordt gemaakt van een portaalsite die toegang geeft tot en doorverwijst naar informatie over onderwijsonderzoek en onderzoeksresultaten. Een andere – beproefde – methode om resultaten van onderzoek te ontsluiten voor de onderwijspraktijk, zijn de reviews of literatuurstudies, waarvan de Vlor er tussen 2010 en 2015 tien heeft uitbesteed en gepubliceerd.
Download hier het volledige advies (PDF, 480.28KB)