Advies over de OBPWO-themazetting - oproep 2013

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 over onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bepaalt dat de Vlor jaarlijks advies geeft over de prioritaire onderzoeksthema’s voor OBPWO. De Vlor heeft dat enkele jaren proactief gedaan vanuit de verwachting dat de overheid bij de themazetting maximaal zou kunnen inspelen op de suggesties van de onderwijsgeledingen. Sinds vorig jaar ziet de raad echter af van dit proactief advies. De overheid hield de laatste jaren immers weinig tot geen rekening met de thema’s die hij voorstelde. Hij beperkte zich tot een reactie op de thema’s die de minister conform het besluit voor advies aan de raad voorlegt. Daarnaast gaf de Vlor een aantal algemene vragen en bezorgdheden mee over het beleids- en praktijkgericht onderwijsonderzoek in de toekomst. De raad vraagt de overheid om de onafhankelijkheid en de relevantie van beleidsgericht onderzoek bewaken, randvoorwaarden te scheppen voor praktijkgericht onderwijsonderzoek, het onderwijsveld te betrekken in de themazetting en voldoende aandacht te schenken aan valorisatie en disseminatie.
Download hier het volledige advies (PDF, 326.13KB)