Spots op onderwijsWetenschappers voor het voetlicht

Wat is ‘goed’ onderwijs? Hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen? Wat moet de topprioriteit zijn voor de volgende legislatuur? Het antwoord daarop vraagt om een voortdurend maatschappelijk debat. Om meer diepgang en onderbouwing aan dat debat te geven, lanceerde de Vlor een open oproep naar onderzoekers om hun visie op onderwijs, zoals die ook richting geeft aan hun onderwijsonderzoek, en hun denkkaders te verwoorden.

Onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid dichter bij elkaar

Het boek biedt inspiratie om huidige, maar ook toekomstige beleidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en van daaruit weloverwogen keuzes te maken.

Drie basisvragen

  • Hoe en vanuit welk perspectief kijken onderzoekers naar onderwijs? 
    Elke onderzoeker beantwoordt centrale vragen als ‘Wat is goed onderwijs?’ en ‘Wat is de kernopdracht voor onderwijs?’

  • Hoe omgaan met verschillen tussen lerenden?
    Elke onderzoeker formuleert vanuit zijn visie uitdagingen en oplossingen voor een belangrijk vraagstuk waar zowel de leraar in de klas als het onderwijsbeleid mee worstelt: hoe moet onderwijs omgaan met verschillen tussen leerlingen? Daarbij leggen ze linken met (eigen) onderwijsonderzoek.

  • Wat is de topprioriteit voor het onderwijsbeleid de komende jaren?
    De onderzoekers schuiven ook prioriteiten voor het onderwijsbeleid naar voren.  

auteurs

Wouter Smets, Katrien Struyven, Bieke De Fraine, Jan Vanhoof, Loth Van Den Ouweland, Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van Mieghem, Karine Verscheuren, Maarten Simons, Jan Masschelein, Kristof De Witte, Erwin Ooghe, Patrick Loobuyck, Wouter Duyck, Goedroen Juchtmans, Wim Van den Broeck, Eva Staels, Ilse Geerinck, Michel Vandenbroeck, Katrien Van Laere, Brecht Peleman, Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen, Tammy Schellens, Ides Nicaise, Noel Clycq en Imane Kostet

Het handvat om genuanceerd naar onderwijs te kijken en een gids voor toekomstig onderwijsbeleid.