Advies over thema's voor OBPWO-onderzoek (oproep 2003)

De minister vraagt de Vlor elk jaar om advies over de nieuwe thema's voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO). Zoals vorig jaar besloot de Vlor niet te wachten op de formele adviesvraag, maar op eigen initiatief een aantal thema's te suggereren aan de minister.

De Vlor suggereert zes mogelijke onderzoeksthema's;

  • Een evaluatieonderzoek naar de effecten van de invoering van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in basisonderwijs;
  • Een ruim evaluatieonderzoek van het gelijke onderwijskansenbeleid en de gebruikte criteria, indicatoren, coëfficiënten, enz.
  • Een evaluatieonderzoek naar het succes van de herprofilering van de CLB's;
  • Een onderzoek naar hoe goed de beleidsinstrumenten om onderwijs te sturen, inspelen op de professionaliteit van schoolteams en leerkrachten;
  • Een evaluatieonderzoek naar de pedagogische meerwaarde van ICT;
  • Een actieonderzoek over hoe men de werking van de LOP's het best kan begeleiden.
Download hier het volledige advies (PDF, 65.37KB)