Advies over het onderwijskundig onderzoek en over de mogelijke thema's voor de oproep 2002

De minister vraagt de Vlor elk jaar om advies over de nieuwe thema's voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO). Dit jaar besloot de Vlor niet te wachten op de formele adviesvraag waarin de keuze als is gemaakt, maar op eigen initiatief een aantal thema's te suggereren aan de minister.

De onderwijsraad vindt het belangrijk om het onderwijsbeleid te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Daarom pleit hij al jaren voor een samenhangend beleid voor onderwijskundig onderzoek. De Vlor stelt vier onderzoeksthema's voor.

  • Een evaluatie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs om tegen 2004 eventuele aanpassingen te kunnen doen op basis van wetenschappelijke resultaten.
  • Een longitudinaal onderzoek dat de implementatie van het geïntegreerd gelijkekansenbeleid volgt en er de resultaten van kan aantonen.
  • Een onderzoek naar de uitdagingen en de positie van de Vlaamse hogescholen en universiteiten in het licht van de internationalisering van het hoger onderwijs.
  • Een evaluatie van de herprofilering van de CLB-centra.
Download hier het volledige advies (PDF, 113.95KB)