Advies over OBPWO

Sinds twee jaar suggereert de Vlor op eigen initiatief thema's voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) in plaats van te wachten tot de minister advies vraagt over de gemaakte selectie. De Vlor doet in dit advies algemene voorstellen om de aandacht voor praktijkgericht onderzoek te vergroten en suggereert 10 onderzoeksthema's. Om tegemoet te komen aan de behoefte van het onderwijsveld naar meer praktijkgericht onderzoek, adviseert de Vlor om:
 • evenveel middelen uit te trekken voor praktijkgericht als voor beleidsgericht onderzoek;
 • de didactische en pedagogische consequenties van het onderzoek te expliciteren en bekend te maken;
 • onderzoek planmatiger te organiseren via onderzoeksprogramma's;
 • voldoende leden uit de onderwijspraktijk en de onderzochte sector op te nemen in de stuurgroepen.
Evaluatieonderzoek vindt de raad erg belangrijk om een beleid eventueel bij te sturen op basis van objectieve gegevens. De Vlor vraagt evaluatieonderzoek over:
 • de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in basis- en secundair onderwijs;
 • het decreet op de CLB's;
 • het decreet volwassenenonderwijs;
 • het concept en de effecten van het GOK-beleid.
Daarnaast suggereert de raad de volgende thema's voor OBPWO-onderzoek:
 • omgaan met stress en onbehagen van leerlingen op school;
 • implicaties, kritische succesfactoren en evaluatievormen van competentiegericht onderwijs;
 • concrete modellen en strategieën voor ouderparticipatie;
 • systemen voor flexibele groeperingsvormen in het basisonderwijs;
 • een leerlijn voor wetenschappelijke geletterdheid;
 • de financiering van het hoger onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 89.42KB)