Tijd voor monitoring in de vrije ruimte van SONO 2019Advies op eigen initiatief met voorstel voor de invulling van de vrije ruimte van SONO 2019

In het meerjarenprogramma van het Steunpunt SONO is een vrije ruimte voorzien die gebruikt kan worden om in te spelen op onderzoeksvragen die in de looptijd van het steunpunt een antwoord vragen. Net zoals in de voorgaande jaren is er voor 2019 budget beschikbaar en loopt er een oproep tot voorstellen voor de besteding ervan.

De Vlor adviseert om met het beschikbare budget in te zetten op monitoring van de vele onderwijsvernieuwingen die in 2019 van start gaan, eerder dan op een thematisch onderzoek. De Vlor beschouwt monitoring als een belangrijke pijler van onderwijsonderzoek en vindt dan ook dat dit structureel ingebouwd moet worden voor elke nieuwe beleidsmaatregel. Zo kunnen de doelstellingen op korte en lange termijn geëvalueerd worden.

Concreet stelt de Vlor voor om in de vrije ruimte van 2019 in overleg met de Vlor een monitoringagenda op te maken voor de bedoelde vernieuwingen. Het advies formuleert concrete suggesties per onderwijsniveau.

Download hier het volledige advies (PDF, 142.15KB)