Advies over de themazetting van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek - oproep 2012

Sinds enkele jaren brengt de Vlor proactief een advies uit over de mogelijke thema’s voor het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO). Dit jaar geeft de raad puntueel advies over thema’s die de overheid voorstelt en herhaalt hij nog een paar aandachtspunten uit vorige adviezen.
Download hier het volledige advies (PDF, 146.93KB)