Onderzoeksvoorstellen voor de vrije ruimte van SONO 2018

In het meerjarenprogramma van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is een vrije ruimte voorzien die kan gebruikt worden om in te spelen op nieuwe kennisvragen die doorheen de looptijd van het steunpunt een antwoord behoeven. Vanuit zijn recente adviezen en overleg suggereert de Vlor onderzoek over:
  • vreemde talen in het basisonderwijs;
  • de juridische en pedagogische aspecten van duaal leren;
  • de instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs;
  • de nulmetingen voor de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en voor de nieuwe financiering volwassenenonderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 187.93KB)