Toelichting - Vlaamse deelname in internationaal onderwijsonderzoek

Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning van het Departement Onderwijs en Vorming, gaf de Vlor-leden naar jaarlijkse gewoonte een overzicht van het internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek waar Vlaanderen aan deelneemt. Hij stond stil bij de resultaten ervan en lichtte toe aan welke onderzoeken Vlaanderen participeert. Hij gaf ook de planning weer met vrijgaven voor het volgende werkjaar.